Stone-S

Toprak Düzenleyici Sıvı Kükürt - Orgnanik Asit Kompleksi

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (w/w)
Sıvı Kükürt%50
Organik Asit Kompleksi %50

 

Toprak tuzluluğundan dolayı oluşacak problemlerin önlenmesinde etkilidir. Toprağın besin elementidir. Yüksek pH’dan dolayı bitkinin topraktan alamadığı makro ve mikro elementlerin alımını kolaylaştırır. Kükürt vitamini H ve B1'in yapı taşıdır. Sistein ve metionin aminoasitlerinin bileşenidir. Fotosentezi yükseltir. Küflenmeye ve küllenmeye karşı etkilidir. Damlayan açıcı olarak da kullanabilirsiniz. Sera örtülerine asla zarar vermez. Toz kükürtün topraktaki çözünürlüğü 3-4 yıl sürer, ancak STONE-S 1-5 günde etkili güç ve verim alabilir.

Toprak ıslahlarında kullanılabilecek en etkili üründür. Bitkinin tüm gelişim dönemlerinde, ekim öncesi ve ekim sırasında kullanılabilir. Topraktaki kireç ve tuzluluk oranını en kısa zamanda düzenleyip düşüren en etkin üründür. Ürünlerin donmaya karşı direncini ve kışa dayanıklılığını arttırır. Bitkiler için gerekli olan makro ve mikro elementlerin alımını kolaylaştırarak ürün verimini arttırır. Bitkilerin tehlikeli olan birçok mantara karşı direncini arttırır.